Miền Bắc : 18006824 - Miền Nam : 18006862 - Hotline : 0918 648 419
Tất cả sản phẩm
Tất cả sản phẩm

Thông điệp nhà sáng lập

 

     Kingsport - Ông vua thực sự

   “Sự nghiệp, gia đình hay vật chất mà chúng ta vốn dĩ hay đi tìm lại nằm nhiều ở chính con người mà ta đang phát triển thành. Và dù là phát triển đến đâu, lĩnh vực gì, sức khoẻ, nhan sắc và trí tuệ là cái sẽ thu hút những điều tốt đẹp” - Trích lời CEO Lê Trường Mạnh trong phát biểu tầm nhìn và sứ mệnh.

tam-thu-CEO.2105

Thông điệp từ nhà sáng lập thương hiệu Kingsport - CEO Lê Trường Mạnh

 

 

Mở [X]